Duurzaam en Milieuvriendelijk werken

Algemeen


Het grote verschil met traditioneel sloopwerk, is dat we met circulair slopen efficiënter gebruik maken van de steeds schaarser wordende bouwmaterialen en grondstoffen. Hierbij ligt de focus op het hergebruik van intacte onderdelen. U kunt denken aan bijvoorbeeld de staalconstructie, prefab betonconstructie, houten balken, vloerplaten, deuren en vloerbedekking.

Cradle to Cradle dat is de manier waarop ons bedrijf te werk gaat. Dit houdt in dat het product onze werkwijze bij het slopen of demonteren gericht is op het verantwoord verwijderen, hergebruiken en recyclen van materialen tot herbruikbare grondstoffen.

“Onze doel is om de schade aan mens en milieu te verminderen door minder afval te creëren bij het sloop- en demontage proces, natuurlijke hulpbronnen te behouden en de ecologische impact van sloopactiviteiten te minimaliseren.”


Hierbij proberen wij het materiaal dat bij de sloop vrij komt en via onze vaste partners te koop aangeboden kan worden met hun hulp via het proces van cradle to cradle het product tot zijn oervorm terug te brengen  waardoor het weer via het recycling proces als basismateriaal gebruikt kan worden in de bouw en vele andere sectoren. Denk hierbij aan koper in kabels, schoon puin of gesloopt hout. Wij scheiden al onze gedemonteerde en gesloopte materialen. Hiervoor werken wij samen met het bedrijf A.J. Huijgen Containters. Zij leveren alle containers waardoor wij met onze vaste beleid al het materiaal kunnen scheiden. Wat niet ter plekke gescheiden kan worden worden in het proces erna met hulp van Huijgen Containers en partners alsnog verder gescheiden zodat het resterende afval nog minder wordt. Het streven is en blijft een zo laag mogelijke impact op mens en milieu. 

Traditioneel versus duurzaam en circulair

Traditionele sloopmethoden veroorzaken aanzienlijke milieuvervuiling. Gebouwen worden in zijn totaliteit gesloopt en de overblijfselen belanden vaak op stortplaatsen, wat leidt tot verspilling van waardevolle grondstoffen en landvervuiling. Bovendien kan het sloopproces zelf energie-intensief en vervuilend zijn. Duurzaam slopen biedt een oplossing voor deze problemen. Wij demonteren zoveel als mogelijk, ook al brengt dit soms extra kosten met zich mee. Hierbij werken wij met partners die gespecialiseerd zijn in het heel en duurzaam verwijderen van bouwmaterialen. Wij streven bij het duurzaam werken naar;

  • Afvalvermindering: Duurzaam slopen streeft ernaar om zoveel mogelijk materialen te hergebruiken en te recyclen, waardoor de hoeveelheid afval die op stortplaatsen terechtkomt, wordt geminimaliseerd.
  • Behoud van grondstoffen: Door materialen uit sloopprojecten te hergebruiken, wordt de vraag naar nieuwe grondstoffen verminderd, wat bijdraagt aan het behoud van waardevolle natuurlijke hulpbronnen.
  • Energie-efficiëntie: Duurzaam slopen omvat het gebruik van energiezuinige sloopapparatuur en -methoden, waardoor de energieconsumptie en de uitstoot van broeikasgassen worden verminderd.
  • Ondersteunen lokale economie: Als Soester bedrijf werken wij graag lokaal en in de regio. Het hergebruik van materialen en het samenwerken met lokale bedrijven, bevorderen de lokale economie en creëren banen waar Soesters maar ook bedrijven uit de regio profijt bij hebben. Wij zijn dan ook heel erg actief in Soest en in de omgeving. Van het ondersteunen en sponsoren van een voetbalvereniging tot het ondersteunen van lokale initiatieven, instellingen en bedrijven. 

Aan deze visie bouwen wij samen met vooruitstrevende partners. Zo creëren wij samen een wereld waar ook onze volgende generaties van kunnen genieten!

Onze Circulaire Partners

Als Baskaya sloopwerken zijn wij een schakel in een lange keten als het gaat om duurzaamheid en het circulair werken. Wij werken dan ook echt met vele partners samen om onze gedachte van cradle to cradle mogelijk te maken. Hierbij gaat onze voorkeur uit nar het werken met zoveel als mogelijk lokale en regionale partners.

Onze partners nemen de materialen direct van ons over. In sommige gevallen bieden wij samen met onze partner de herbruikbare spullen online aan. Het verschilt echt per grondstof c.q. product wat wij hiermee doen en naar welke partner wij dit brengen 

Daarnaast werken wij per project met een aantal vaste en betrouwbare partners, voor de behandeling en/ of verwerking van specifieke materialen uit dit project. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld aan bitumineuze producten zoals dakbedekking, maar ook grond wat gesaneerd moet worden. Na afloop zorgen wij bij bijvoorbeeld bodemsanering dat er een schone laag grond teruggeplaatst wordt. 

Een aantal van onze partners en de producten die wij aan hen overhandigen zijn als volgt;

  • Korlaer Recycling : alle edelmetalen en kabels, maar ook koper, zink, aluminium, ijzer, en andere metalen grondstoffen worden door onze partner Korlaar recycling verwerkt. Dit is een partner die net als ons Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel heeft staan. http://korlaarrecycling.com/
  • Circulaire Marktplaats : Wij werken met een aantal vaste tussenhandelaren voor het verhandelen van gebruikte goederen, meubelen, bouwmaterialen die nog bruikbaar zijn. Daarnaast hebben wij ook onze eigen vaste partners die bijvoorbeeld zaken zoals bruikbare houten platen, glazen cassettes, kantoor meubilair, huishoudelijke apparatuur, keukens en nog vele andere producten. Het is ons streven om een zo laag mogelijk impact op de natuur te hebben. 
Scroll naar boven